Survey Pro

  • Deweloper
    Spectra Precision
  • System
    Windows

Survey Pro przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Survey Pro obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Survey Pro to pliki .CR5. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Survey Pro. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Survey Pro.

Survey Pro może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Survey Pro plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Survey Pro.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Survey Pro