Swish-E

  • Deweloper
    The Swish-e Project
  • System
    Windows

Swish-E przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Swish-E obsługuje co najmniej 4 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Swish-E to pliki .CONFIG. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Swish-E. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Swish-E.

Swish-E może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Swish-E plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Swish-E.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Swish-E