Swordfish

  • Rozszerzenia plików
    3
  • Kontakt
    Strona WWW

Swordfish przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Swordfish obsługuje co najmniej 3 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Swordfish to pliki .TMX. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Swordfish. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Swordfish.

Swordfish może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Swordfish plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Swordfish.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Swordfish