SwordSearcher

  • Deweloper
    StudyLamp Software LLC
  • System
    Windows

SwordSearcher przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. SwordSearcher obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera SwordSearcher to pliki .NMI. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w SwordSearcher. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez SwordSearcher.

SwordSearcher może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem SwordSearcher plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez SwordSearcher.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez SwordSearcher