Telemate

  • Rozszerzenia plików
    1
  • Kontakt
    Strona WWW

Telemate przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Telemate obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Telemate to pliki .TMS. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Telemate. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Telemate.

Telemate może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Telemate plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Telemate.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Telemate