Timeless Time & Expense

  • Deweloper
    MAG Softwrx, Inc.
  • System
    Windows

Timeless Time & Expense przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Timeless Time & Expense obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Timeless Time & Expense to pliki .TMS. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Timeless Time & Expense. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Timeless Time & Expense.

Timeless Time & Expense może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Timeless Time & Expense plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Timeless Time & Expense.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Timeless Time & Expense