Ventura Publisher

  • Deweloper
    Corel Corporation
  • System
    Windows

Ventura Publisher przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Ventura Publisher obsługuje co najmniej 20 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Ventura Publisher to pliki .GEN. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Ventura Publisher. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Ventura Publisher.

Ventura Publisher może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Ventura Publisher plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Ventura Publisher.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Ventura Publisher