Wandora

  • Deweloper
    Grip Studios Interactive
  • System
    Windows

Wandora przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Wandora obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Wandora to pliki .RIS. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Wandora. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Wandora.

Wandora może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Wandora plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Wandora.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Wandora