Windows Notepad

  • Deweloper
    Microsoft Corporation
  • System
    Windows

Windows Notepad przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Windows Notepad obsługuje co najmniej 34 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Windows Notepad to pliki .PRN. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Windows Notepad. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Windows Notepad.

Windows Notepad może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Windows Notepad plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Windows Notepad.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Windows Notepad