Xara Designer Pro

  • Rozszerzenia plików
    2
  • Kontakt
    Strona WWW

Xara Designer Pro przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Xara Designer Pro obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Xara Designer Pro to pliki .XAR. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Xara Designer Pro. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Xara Designer Pro.

Xara Designer Pro może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Xara Designer Pro plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Xara Designer Pro.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Xara Designer Pro