Apache Tomcat

  • Deweloper
    Apache Software Foundation
  • System
    Cross-platform

Apache Tomcat przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Apache Tomcat obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Apache Tomcat to pliki .DO. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Apache Tomcat. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Apache Tomcat.

Apache Tomcat może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Apache Tomcat plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Apache Tomcat.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Apache Tomcat