Apache Web Server

  • Rozszerzenia plików
    6
  • Kontakt
    Strona WWW

Apache Web Server przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Apache Web Server obsługuje co najmniej 6 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Apache Web Server to pliki .PHP. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Apache Web Server. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Apache Web Server.

Apache Web Server może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Apache Web Server plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Apache Web Server.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Apache Web Server