Apple Font Book

  • Rozszerzenia plików
    4
  • Kontakt
    Strona WWW

Apple Font Book przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Apple Font Book obsługuje co najmniej 4 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Apple Font Book to pliki .TTF. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Apple Font Book. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Apple Font Book.

Apple Font Book może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Apple Font Book plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Apple Font Book.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Apple Font Book