ArcGIS Desktop

  • Deweloper
    Esri
  • System
    Windows

ArcGIS Desktop przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. ArcGIS Desktop obsługuje co najmniej 30 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera ArcGIS Desktop to pliki .DGN. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w ArcGIS Desktop. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez ArcGIS Desktop.

ArcGIS Desktop może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem ArcGIS Desktop plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez ArcGIS Desktop.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez ArcGIS Desktop