Avid Pro Tools

  • Rozszerzenia plików
    16
  • Kontakt
    Strona WWW

Avid Pro Tools przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Avid Pro Tools obsługuje co najmniej 16 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Avid Pro Tools to pliki .MXF. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Avid Pro Tools. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Avid Pro Tools.

Avid Pro Tools może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Avid Pro Tools plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Avid Pro Tools.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Avid Pro Tools