Awave Studio

  • Deweloper
    FMJ-Software
  • System
    Windows

Awave Studio przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Awave Studio obsługuje co najmniej 176 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Awave Studio to pliki .M4A. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Awave Studio. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Awave Studio.

Awave Studio może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Awave Studio plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Awave Studio.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Awave Studio