ColorStrokes

  • Rozszerzenia plików
    19
  • Kontakt
    Strona WWW

ColorStrokes przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. ColorStrokes obsługuje co najmniej 19 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera ColorStrokes to pliki .CR2. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w ColorStrokes. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez ColorStrokes.

ColorStrokes może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem ColorStrokes plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez ColorStrokes.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez ColorStrokes