CorelDRAW

  • Deweloper
    Corel Corporation
  • System
    Windows

CorelDRAW przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. CorelDRAW obsługuje co najmniej 68 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera CorelDRAW to pliki .CDR. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w CorelDRAW. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez CorelDRAW.

CorelDRAW może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem CorelDRAW plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez CorelDRAW.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez CorelDRAW