Dragon UnPACKer

  • Deweloper
    Alexandre Devilliers
  • System
    Windows

Dragon UnPACKer przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Dragon UnPACKer obsługuje co najmniej 49 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Dragon UnPACKer to pliki .PAK. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Dragon UnPACKer. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Dragon UnPACKer.

Dragon UnPACKer może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Dragon UnPACKer plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Dragon UnPACKer.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Dragon UnPACKer