EasyGPS

  • Deweloper
    TopoGrafix
  • System
    Windows

EasyGPS przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. EasyGPS obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera EasyGPS to pliki .GPX. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w EasyGPS. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez EasyGPS.

EasyGPS może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem EasyGPS plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez EasyGPS.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez EasyGPS