Eclipse IDE

  • Deweloper
    The Eclipse Foundation
  • System
    Windows

Eclipse IDE przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Eclipse IDE obsługuje co najmniej 13 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Eclipse IDE to pliki .PROPERTIES. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Eclipse IDE. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Eclipse IDE.

Eclipse IDE może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Eclipse IDE plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Eclipse IDE.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Eclipse IDE