FreeDMG

  • Deweloper
    Kelley Computing
  • System
    Mac OS

FreeDMG przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. FreeDMG obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera FreeDMG to pliki .DMG. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w FreeDMG. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez FreeDMG.

FreeDMG może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem FreeDMG plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez FreeDMG.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez FreeDMG