Go!Zilla

  • Rozszerzenia plików
    3
  • Kontakt
    Strona WWW

Go!Zilla przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Go!Zilla obsługuje co najmniej 3 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Go!Zilla to pliki .PART. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Go!Zilla. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Go!Zilla.

Go!Zilla może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Go!Zilla plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Go!Zilla.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Go!Zilla