HFSExplorer

  • Deweloper
    Catacombae
  • System
    Windows

HFSExplorer przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. HFSExplorer obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera HFSExplorer to pliki .DMG. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w HFSExplorer. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez HFSExplorer.

HFSExplorer może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem HFSExplorer plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez HFSExplorer.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez HFSExplorer