iAnywhere

  • Deweloper
    Sybase Inc.
  • System
    Windows

iAnywhere przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. iAnywhere obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera iAnywhere to pliki .FPT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w iAnywhere. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez iAnywhere.

iAnywhere może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem iAnywhere plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez iAnywhere.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez iAnywhere