IntelliJ IDEA

  • Deweloper
    JetBrains s.r.o.
  • System
    Windows

IntelliJ IDEA przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. IntelliJ IDEA obsługuje co najmniej 7 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera IntelliJ IDEA to pliki .APK. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w IntelliJ IDEA. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez IntelliJ IDEA.

IntelliJ IDEA może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem IntelliJ IDEA plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez IntelliJ IDEA.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez IntelliJ IDEA