iSwiff

  • Rozszerzenia plików
    2
  • Kontakt
    Strona WWW

iSwiff przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. iSwiff obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera iSwiff to pliki .SWF. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w iSwiff. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez iSwiff.

iSwiff może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem iSwiff plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez iSwiff.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez iSwiff