Linux operating systems

  • Deweloper
    Various Linux developers
  • System
    Linux

Linux operating systems przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Linux operating systems obsługuje co najmniej 68 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Linux operating systems to pliki .MBOX. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Linux operating systems. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Linux operating systems.

Linux operating systems może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Linux operating systems plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Linux operating systems.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Linux operating systems