Merkaartor

  • Deweloper
    Jean-Philippe Lang
  • System
    Cross-platform

Merkaartor przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Merkaartor obsługuje co najmniej 6 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Merkaartor to pliki .KML. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Merkaartor. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Merkaartor.

Merkaartor może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Merkaartor plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Merkaartor.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Merkaartor