Microsoft Entourage

  • Deweloper
    Microsoft Corporation
  • System
    Mac OS

Microsoft Entourage przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Microsoft Entourage obsługuje co najmniej 10 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Microsoft Entourage to pliki .PST. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Microsoft Entourage. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Microsoft Entourage.

Microsoft Entourage może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Microsoft Entourage plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Microsoft Entourage.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Microsoft Entourage