Microsoft Internet Explorer

  • Deweloper
    Microsoft Corporation
  • System
    Windows

Microsoft Internet Explorer przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Microsoft Internet Explorer obsługuje co najmniej 30 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Microsoft Internet Explorer to pliki .CSS. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Microsoft Internet Explorer. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Microsoft Internet Explorer.

Microsoft Internet Explorer może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Microsoft Internet Explorer plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Microsoft Internet Explorer.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Microsoft Internet Explorer