Microsoft Windows 8

  • Deweloper
    Microsoft Corporation
  • System
    Windows

Microsoft Windows 8 przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Microsoft Windows 8 obsługuje co najmniej 28 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Microsoft Windows 8 to pliki .DLL. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Microsoft Windows 8. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Microsoft Windows 8.

Microsoft Windows 8 może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Microsoft Windows 8 plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Microsoft Windows 8.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Microsoft Windows 8