Microsoft Windows Font Viewer

  • Rozszerzenia plików
    4
  • Kontakt
    Strona WWW

Microsoft Windows Font Viewer przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Microsoft Windows Font Viewer obsługuje co najmniej 4 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Microsoft Windows Font Viewer to pliki .TTF. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Microsoft Windows Font Viewer. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Microsoft Windows Font Viewer.

Microsoft Windows Font Viewer może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Microsoft Windows Font Viewer plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Microsoft Windows Font Viewer.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Microsoft Windows Font Viewer