Microsoft Winqual

  • Rozszerzenia plików
    1
  • Kontakt
    Strona WWW

Microsoft Winqual przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Microsoft Winqual obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Microsoft Winqual to pliki .WER. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Microsoft Winqual. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Microsoft Winqual.

Microsoft Winqual może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Microsoft Winqual plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Microsoft Winqual.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Microsoft Winqual