MS-DOS

  • Deweloper
    Microsoft Corporation
  • System
    Microsoft MS-DOS

MS-DOS przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. MS-DOS obsługuje co najmniej 39 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera MS-DOS to pliki .EXE. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w MS-DOS. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez MS-DOS.

MS-DOS może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem MS-DOS plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez MS-DOS.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez MS-DOS