MsgViewer Pro

  • Rozszerzenia plików
    1
  • Kontakt
    Strona WWW

MsgViewer Pro przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. MsgViewer Pro obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera MsgViewer Pro to pliki .MSG. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w MsgViewer Pro. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez MsgViewer Pro.

MsgViewer Pro może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem MsgViewer Pro plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez MsgViewer Pro.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez MsgViewer Pro