Navicat for MySQL (Linux)

  • Deweloper
    PremiumSoft CyberTech Ltd.
  • System
    Linux

Navicat for MySQL (Linux) przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Navicat for MySQL (Linux) obsługuje co najmniej 15 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Navicat for MySQL (Linux) to pliki .SQL. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Navicat for MySQL (Linux). Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Navicat for MySQL (Linux).

Navicat for MySQL (Linux) może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Navicat for MySQL (Linux) plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Navicat for MySQL (Linux).

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Navicat for MySQL (Linux)