Navicat for Oracle (Linux)

  • Deweloper
    PremiumSoft CyberTech Ltd.
  • System
    Linux

Navicat for Oracle (Linux) przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Navicat for Oracle (Linux) obsługuje co najmniej 8 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Navicat for Oracle (Linux) to pliki .SQL. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Navicat for Oracle (Linux). Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Navicat for Oracle (Linux).

Navicat for Oracle (Linux) może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Navicat for Oracle (Linux) plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Navicat for Oracle (Linux).

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Navicat for Oracle (Linux)