Navicat for Oracle (Mac OS X)

  • Rozszerzenia plików
    8
  • Kontakt
    Strona WWW

Navicat for Oracle (Mac OS X) przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Navicat for Oracle (Mac OS X) obsługuje co najmniej 8 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Navicat for Oracle (Mac OS X) to pliki .SQL. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Navicat for Oracle (Mac OS X). Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Navicat for Oracle (Mac OS X).

Navicat for Oracle (Mac OS X) może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Navicat for Oracle (Mac OS X) plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Navicat for Oracle (Mac OS X).

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Navicat for Oracle (Mac OS X)