Navicat Premium

  • Deweloper
    PremiumSoft CyberTech Ltd.
  • System
    Windows

Navicat Premium przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Navicat Premium obsługuje co najmniej 33 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Navicat Premium to pliki .SQL. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Navicat Premium. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Navicat Premium.

Navicat Premium może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Navicat Premium plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Navicat Premium.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Navicat Premium