Navicat Premium (Mac OS X)

  • Rozszerzenia plików
    33
  • Kontakt
    Strona WWW

Navicat Premium (Mac OS X) przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Navicat Premium (Mac OS X) obsługuje co najmniej 33 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Navicat Premium (Mac OS X) to pliki .SQL. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Navicat Premium (Mac OS X). Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Navicat Premium (Mac OS X).

Navicat Premium (Mac OS X) może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Navicat Premium (Mac OS X) plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Navicat Premium (Mac OS X).

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Navicat Premium (Mac OS X)