Nokia Suite

  • Deweloper
    Nokia Corporation
  • System
    Windows

Nokia Suite przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Nokia Suite obsługuje co najmniej 19 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Nokia Suite to pliki .VMG. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Nokia Suite. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Nokia Suite.

Nokia Suite może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Nokia Suite plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Nokia Suite.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Nokia Suite