Nomedia

  • Deweloper
    Droida
  • System
    Google Android

Nomedia przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Nomedia obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Nomedia to pliki .NOMEDIA. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Nomedia. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Nomedia.

Nomedia może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Nomedia plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Nomedia.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Nomedia