Pegasus Mail

  • Deweloper
    David Harris
  • System
    Windows

Pegasus Mail przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Pegasus Mail obsługuje co najmniej 32 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Pegasus Mail to pliki .DAT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Pegasus Mail. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Pegasus Mail.

Pegasus Mail może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Pegasus Mail plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Pegasus Mail.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Pegasus Mail