PMMail

  • Deweloper
    Blueprint Software Works, Inc.
  • System
    Windows

PMMail przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. PMMail obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera PMMail to pliki .MSG. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w PMMail. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez PMMail.

PMMail może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem PMMail plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez PMMail.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez PMMail