Prism

  • Deweloper
    Prism
  • System
    Windows

Prism przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Prism obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Prism to pliki .3GP. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Prism. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Prism.

Prism może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Prism plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Prism.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Prism