SDL Trados Studio

  • Deweloper
    SDL Tridion
  • System
    Windows

SDL Trados Studio przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. SDL Trados Studio obsługuje co najmniej 7 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera SDL Trados Studio to pliki .BPM. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w SDL Trados Studio. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez SDL Trados Studio.

SDL Trados Studio może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem SDL Trados Studio plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez SDL Trados Studio.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez SDL Trados Studio