Shareaza

  • Deweloper
    Discordia Ltd.
  • System
    Windows

Shareaza przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Shareaza obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Shareaza to pliki .TORRENT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Shareaza. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Shareaza.

Shareaza może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Shareaza plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Shareaza.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Shareaza