Timbuktu Pro

  • Deweloper
    Netopia, Inc., a Motorola Company
  • System
    Windows

Timbuktu Pro przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Timbuktu Pro obsługuje co najmniej 6 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Timbuktu Pro to pliki .TMB. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Timbuktu Pro. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Timbuktu Pro.

Timbuktu Pro może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Timbuktu Pro plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Timbuktu Pro.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Timbuktu Pro