TransMac

  • Deweloper
    Acute Systems Software
  • System
    Windows

TransMac przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. TransMac obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera TransMac to pliki .DMG. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w TransMac. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez TransMac.

TransMac może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem TransMac plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez TransMac.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez TransMac